Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo V/v. Chương trình đào tạo thạc sĩ STU trở lại giảng dạy, học tập bình thường từ ngày 01/03/2021.
(2.24.2021)
Thông báo V/v. Chương trình đào tạo thạc sĩ STU trở lại giảng dạy, học tập bình thường từ ngày 01/03/2021.

Căn cứ chỉ đạo của Ủy Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh, sinh viên và học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp đi học lại từ ngày 01/3/2021, Chương...Chi tiết

Thông báo triển khai giảng dạy trực tuyến trong tuần lễ từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.
(2.22.2021)
Thông báo triển khai giảng dạy trực tuyến trong tuần lễ từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 505/UBND-VX ngày 14/02/2021 về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo...Chi tiết

Thông báo đóng học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.
(10.12.2020)
Thông báo đóng học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn xin thông báo đến các anh/chị học viên cao học ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 3 v/v Đóng học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 như sau: Chi tiết

Thông báo đăng ký  môn học trong học kỳ II chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 3.
(10.12.2020)
Thông báo đăng ký môn học trong học kỳ II chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 3.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến các anh/chị học viên cao học ngành Công nghệ Thực phẩm v/v Đăng ký các môn học chuyên ngành trong học kỳ II năm học 2019 - 2020, như sau: Chi tiết

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý văn bằng thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
(9.3.2020)
Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý văn bằng thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Ngày 21/08/2020, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 95a/QĐ-DSG-QLKH về việc Ban hành Quy định về quản lý văn bằng thạc sĩ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Chi tiết

STU tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ vào ngày 22/8/2020
(7.15.2020)
STU tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ vào ngày 22/8/2020

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020 như sau: Thời gian: 07h30 - 10h00, ngày 22/8/2020 (Thứ 7). Địa điểm: Hội Trường A, Trường ĐH Công Nghệ Sài...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật