Mã Trường

Mã Trường

Cơ sở vật chất

Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại
(3.21.2011)
Cơ Sở Vật Chất Hiện Tại

Hệ Thống Phòng thí nghiệm của khoa gồm có:    PTN Công nghệ Khí nén & Công nghệ Thuỷ lực.  PTN Truyền động Cơ khí .  PTN Dung sai Đo lường  PTN Tự động hoá  Xưởng Thực hành nguội  Xưởng Thực hành hàn  Xưởng Cơ khí.</Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật