Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023

Cập nhật 15/08/2022 - 09:14:39 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 837/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 – 2023, với các danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

   1. Nghiên cứu phát huy giá trị bộ sưu tập hiện vật nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo thuộc văn hoá Óc Eo tại tỉnh An Giang.
   2. Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang.
   3. Nghiên cứu khai thác thị trường khách du lịch đường thuỷ và dã ngoài tỉnh An Giang.
   4. Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở do hiện tượng thời tiết cực đoan trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.
   5. Cải thiện giống cá lóc (Channa striata Bloch, 1793) bằng phương pháp chọn lọc.
   6. Nghiên cứu mô hình nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) bằng công nghệ tuần hoàn nước tự động tại tỉnh An Giang.
   7. Xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá rô biển (Pristolepis fasciata Bleeker, 1851) áp dụng công nghệ biofloc ở tỉnh An Giang.
   8. Nghiên cứu sản xuất thiết bị xẻ cá theo chuẩn làm khô cá tra phồng, khô cá lóc.
   9. Ứng dụng công nghệ BIM và GIS cho công tác quản lý công trình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang.
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 837/TB-SKHCN của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh An Giang (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 31/08/2022.