Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

V/v bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Cập nhật 05/08/2009 - 03:48:10 PM (GMT+7)
(không có)

    Ngày bảo vệ:
 
          - Cao đẳng: thứ Ba ngày 11/ 8/ 2009
 
          - Đại học: thứ Tư ngày 12/ 8/ 2009
 
          - Hoàn chỉnh đại học: thứ Năm ngày 13/ 8/ 2009
 
     Địa điểm: lầu 3 - khu C
 
     Thời gian bảo vệ:
 
          - Sáng: 08h00
 
          - Chiều: 13h00
 
     Lưu ý: sinh viên phải đến sớm để chuẩn bị phòng và thiết bị hỗ trợ thực hiện bài thi TN.

     Sinh viên vào đây để lấy danh sách Hội đồng bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp của sinh viên Cao đẳng - Đại học - Hoàn chỉnh ĐH năm học 2008 - 2009

 

 


Giới Thiệu STU