Mã Trường

Mã Trường
photo-218

Thông báo

Lịch thực hành Vi sinh Đại cương của lớp D09 và TP208

Cập nhật 02/10/2010 - 12:18:38 AM (GMT+7)
(không có)

Học phần Thực hành Vi sinh đại cương dành cho lớp D09-TP01+02 và lớp TP208 (học lại) sẽ được bắt đầu vào ngày thứ hai (04/10/2010).

Chú ý:

     - Sinh viên phải nắm rõ nội quy phòng thí nghiệm

     - Đọc trước tài liệu thực hành

     - Mỗi nhóm tự chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh vật cho bài 1 trước khi vào thực hành

     - Các sinh viên lớp TP208 lấy danh sách nhóm thực hành tại bảng tin của phòng thí nghiệm

     - Lịch thực hành tại đây

     - Tài liệu thực hành tại đây

     - Các sinh viên thường xuyên theo dõi lịch thực hành để kịp cập nhật thông tin nếu có thay đổi


Giới Thiệu STU