Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

DS hội đồng bảo vệ LVTN_Đợt 1_năm 2023_Hệ Đại học & Liên thông ĐH

Cập nhật 01/08/2023 - 03:45:47 PM (GMT+7)

      VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2019 & Liên thông ĐH ( và SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:

1/ Danh sách SV Bảo vệ LVTN:

- Hệ Đại học:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

- Hệ Liên thông ĐH: Sinh viên download Tại đây.

 2/ Danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

      + Hệ Liên thông ĐH: Sinh viên download Tại đây.

 3/ Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại Phòng Bảo vệ LVTN vào lúc 7h30, ngày 02/ 8/ 2023 (thứ tư)

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 01/ 08/ 2023