Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Lịch ôn tập và thi véc TN Vi điều khiển và vi xử lý-Hệ HCĐH

Cập nhật 01/08/2009 - 06:21:25 PM (GMT+7)
(không có)

           Văn phòng khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên Hệ hoàn chỉnh Đại học lịch học ôn tập và thi véc môn TN Vi điều khiển lớp VT307 và Vi xử lý lớp VT306, VT305 ngành Điện tử Viễn thông ( dành cho sinh viên đã đăng ký tại Phòng Đào tạo ) như sau:

- Lịch Ôn tập: Tối thứ 2, 3 ngày 03,04/ 8/ 2009

- Lịch Thi: Tối thứ 4, ngày 05/ 8/ 2009

Thời gian học từ 18h đến 20h tại Phòng B.301

VPK Điện - điện tử, ngày 01 tháng 8 năm 2009