Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thông báo V/v Sinh viên hệ HCĐH đăng ký học lại các môn TN,TH,BTL

Cập nhật 14/08/2009 - 02:54:51 PM (GMT+7)
Văn phòng khoa Điện - điện tử thông báo đến sinh viên hệ Hoàn chỉnh Đại học khóa 308, 307, 306 còn nợ các môn TN, TH, BTL phải đăng ký học lại các môn chưa đạt.

 

 

Thời gian đăng ký: từ ngày 11/ 08/ 2009 đến ngày 18/ 08/ 2009 tại VPK Điện - điện tử ( vào các buổi chiều )

 

     + Đối với ngành Điện - điện tử: TN Vi điều khiển, TN Máy điện, Đồ án DDT, TN Vi xử lý ( 306 ), Đồ án DDT 2 ( 306 ).

     + Đối với ngành Điện tử viễn thông: TH Máy tính và mạng, TN Thông tin quang, Đồ án DTVT, Đồ án ĐTVT 2 ( 306 ), TN Điện tử 2 ( 306 )