Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Thông báo về việc nộp luận văn tốt nghiệp bảo vệ đợt 1/2021.

Cập nhật 08/11/2021 - 10:55:25 PM (GMT+7)

Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên cao đẳng 2018, đại học 2017 và liên thông 2019 đã bảo vệ tốt nghiệp đợt 1/2021 về việc nộp luận văn tốt nghiệp như sau:

      -   Thời gian nộp: từ 9h - 11h Thứ Sáu ngày 19/11/2021 tại văn phòng khoa.

      -   Hình thức đóng cuốn luận văn và thứ tự các trang: sinh viên xem lại thông báo hướng dẫn trước đây.

      -   Mỗi nhóm nộp 1 cuốn luận văn, không cần nộp đĩa CD.

Lưu ý: Văn phòng khoa chỉ nhận luận văn có chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn.

                                                                                                                                        Văn phòng khoa ĐĐT