Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

TKB học ôn tập Lý luận chính trị_Hê chính quy

Cập nhật 04/05/2010 - 05:21:08 PM (GMT+7)
           VPK Thông báo đếnsinh viên Bậc ĐH 206, CĐ 2007, TC 2008 ( và sinh viên các khoá trước còn nợ môn đã đăng ký thi lại tại P. Đào tạo ) ngành Điện - điện tử và  Điện tử viễn thông đã có lịch học môn lý luận Chính trị cuối khoá,  đề nghị sinh viên theo dõi cũ thể tại bảng tin Văn phòng khoa.

Lưu ý: Sinh viên chỉ học ôn tập trong 1 buổi ( đối với tất cả các Bậc đào tạo ), vì thế sinh viên phải theo dõi thời khoá biểu và học ôn tập đúng thời gian. Thời gian bắt đầu từ ngày 17/ 05/ 2010.