Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Lịch học lại môn TH Tin học chuyên ngành DDT307, DDT308_Hoàn chỉnh ĐH

Cập nhật 21/04/2010 - 04:59:27 PM (GMT+7)
              VPK Điện - Điện tử thông báo đến SV HỆ hoàn chỉnh Đại học ngành Điện - Điện tử  lớp DDT307 và DDT308  còn nợ môn TH Tin học chuyên ngành ( Đã đăng ký tại P. Đào tạo ) lịch học lại môn TH Tin học chuyên ngành. Sinh viên download tại đây