Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách GVHD LVTN_Đợt 1_2022_Đợt Đăng ký Bổ sung

Cập nhật 22/04/2022 - 11:35:59 AM (GMT+7)

     VPK thông báo đến SV đang thực hiện LVTN Danh sách GVHD LVTN  Bổ sung các trường hợp SV đăng ký trễ. Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý: 

   - SV liên hệ gấp với GVHD để kịp với tiến độ thực hiện chung của khoa.

   - SV thực hiện theo tiến độ chung của khoa

VPK Điện - Điện tử, ngày 22/ 04/ 2022


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật