Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách giảng viên phản biện luận văn tốt nghiệp đợt 2_2023

Cập nhật 17/01/2024 - 10:05:22 PM (GMT+7)

Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên hệ đại học khóa 2019 và sinh viên các khóa trước ngành Điện - Điện tử và Điện tử viễn thông danh sách giảng viên phản biện (GVPB) luận văn tốt nghiệp (LVTN).

- Danh sách giảng viên phản biện LVTN ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download tại đây.

- Danh sách giảng viên phản biện LVTN ngành Điện tử viễn thông: Sinh viên download tại đây.

- Thông tin liên hệ GVPB: Sinh viên download tại đây.


Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp GVPB từ ngày 18/01/2024 đến ngày 19/01/2024 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ văn phòng khoa.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật