Mã Trường

Mã Trường
photo-216

Thông báo

Danh sách SV Báo cáo đề cương LVTN_Hệ Đại học_Đợt 2/ 2023

Cập nhật 10/11/2023 - 12:54:11 AM (GMT+7)

       VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2019 ( và SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo đề cương LVTN như sau

- Danh sách SV báo cáo đề cương: Sinh viên download Tại đây

Danh sách Hội đồng xét duyệt đề cương LVTN: Sinh viên download Tại đây

Lưu ý:

- SV không nộp đề cương LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

- Thời gian báo cáo đề cương bắt đầu lúc 14h00. SV có mặt tại các phòng báo cáo theo thông báo vào lúc 13h30.

VPK DDT, ngày 09/ 11/ 2023


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật