Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sinh Viên nghiên cứu Khoa học

Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2009

Cập nhật 24/06/2009 - 12:46:01 PM (GMT+7)
Năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học", Giải thưởng "Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC" và Giải thưởng "Sáng tạo Sinh viên Việt Nam với doanh nghiệp. Nội dung chi tiết về đề tài tham dự, thời gian tham dự và địa chỉ liên hệ xin vui lòng xem file đính kèm.

Giới Thiệu STU