Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sinh Viên nghiên cứu Khoa học

Thông báo Tham gia Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ 3 - năm 2023

Cập nhật 23/08/2022 - 09:16:52 AM (GMT+7)

Căn cứ thể lệ xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023 trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến các đơn vị và cá nhân về việc đăng ký tham gia như sau:

Phiếu tham gia và thể lệ đính kèm.


Giới Thiệu STU