Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sinh Viên nghiên cứu Khoa học

Thông báo Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, lần thứ 27 (2021 - 2022)

Cập nhật 23/08/2022 - 09:11:58 AM (GMT+7)

Căn cứ thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 (2021 - 2022) Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến với các đơn vị và cá nhân về việc đăng ký tham gia theo thông tin như sau:

Phiếu đăng ký tham dự và thể lệ  đính kèm.


Giới Thiệu STU