Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Sinh Viên nghiên cứu Khoa học

Thông báo Tham gia Hội nghị VNNIC Internet Conference 2023 và Workshop “Thanh niên và Quản trị Internet trong kỷ nguyên thông minh”.

Cập nhật 19/06/2023 - 10:44:37 AM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 1399/VNNIC của Bộ thông tin và truyền thông về việc mời tham gia Hội nghị VNNIC Internet Conference 2023 với chủ đề “Quản trị Internet trong kỷ nguyên thông minh”.

    Nhà trường kính gởi đến đơn vị thông báo đến sinh viên tham gia các chuỗi sự kiện workshop và hội nghị dành cho sinh viên/ thanh niên Việt Nam, bao gồm:
       1. Workshop “Thanh niên và Quản trị Internet trong kỷ nguyên thông minh”, tổ chức ngày 28/06/2023, tại TP.HCM. Workshop do chuyên gia từ tổ chức quản lý tài nguyên Internet khu vực châu Á – Thái Bình Dương trực tiếp giảng dạy.
       2. Hội nghị VNNIC Internet Conference 2023, tổ chức ngày 30/06/2023, tại TP.HCM.
    Danh sách sinh viên tham dự xác nhận và đăng ký tại website: https://internet-conference.vn. Thời gian đăng ký chậm nhất ngày 20/06/2023.
    Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.Giới Thiệu STU