Mã Trường

Mã Trường
photo-225

Giới Thiệu

Hướng dẫn bạn đọc khi sử dụng phòng máy tính tại Thư viện

Cập nhật 28/03/2011 - 05:01:53 PM (GMT+7)
(không có)
  • Thời gian mở cửa phục vụ : 7h30 đến 16h50 các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, Thứ Bảy từ 7h30 – 11h30
  • Đăng ký sử dụng máy : Xuất trình Thẻ Thư viện cho nhân viên trực phòng máy và nhận số máy sẽ được sử dụng từ nhân viên trực.
  • Quy định sử dụng máy tính

       •    Bạn đọc có thể dùng máy tính để tra cứu thông tin. Nếu muốn tham khảo một số tài liệu nội sinh của Trường như niên giám, nội san, luận văn loại giỏi của một số Khoa, ebook, bài trích tạp chí, kết quả nghiên cứu khoa học …thì có thể tham khảo theo địa chỉ: 192.168.0.245 : 8080/dspace.
      •    Nghiêm cấm sử dụng máy tính để vào các trang web có nội dung không lành mạnh, chơi game, chat…
      •    Mỗi bạn đọc chỉ sử dụng máy tính trong khỏang thời gian tối đa là 60 phút. Không tự ý di chuyển CPU, nếu có nhu cầu dùng USB thì phải gắn vào dây nối có sẵn.
     •    Phải liên hệ ngay với nhân viên trực phòng máy khi :
          -    Có nhu cầu sao chép, in ấn các tài liệu của Thư viện số STU
          -    Máy vi tính đang sử dụng bị lỗi.

  • Xử lý các hình thức vi phạm : Sử dụng máy vi tính không đúng như quy định sẽ truất quyền sử dụng thư viện 01 năm.

photo-234
photo-204
photo-203
photo-205
photo-206
photo-298
photo-291
Giới Thiệu STU