Mã Trường

Mã Trường
photo-209

Các hoạt động

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường đại học Công Nghệ Sài Gòn

Cập nhật 19/12/2017 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 04/01/2017 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động TP. HCM về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn TP. HCM. Được sự đồng ý của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động TP. HCM và của Đảng ủy Trường đại học Công Nghệ Sài Gòn.

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 sẽ được tổ chức vào lúc 07 giờ 00, ngày 21/12/2017, tại Hội trường A trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, Đại hội đã triệu tập 150 đại biểu chính thức đại diện cho 249 công đoàn viên của 17 tổ công đoàn .

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” Công đoàn Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn quyết tâm tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

THPT