Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp_Hệ Đại học_Bổ sung ngày 20/4/2021

Cập nhật 20/04/2021 - 04:35:25 PM (GMT+7)

     Văn phòng khoa thông báo đến SV Danh sách GVHD LVTN đối với các trường hợp SV đăng ký trễ (cập nhật đến ngày 20/4/2021). Sinh viên theo dõi Tại đây.

Lưu ý: Các trường hợp SV đăng ký trễ vẫn thực hiện LVTN theo tiến độ chung của khoa.

VPK DDT, ngày 20/ 04/ 2021


Giới Thiệu STU