Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Thông báo

Kỷ niệm ngày sách Việt Nam 21/4 - ngày sách và bản quyền thế giới 23/4

Cập nhật 18/04/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Hướng tới ngày sách Việt Nam (21/4), ngày hội sách và bản quyền thế giới (23/4). Thư viện Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn tổ chức ngày hội đọc sách cho sinh viên và giảng viên trường .

* Thư viện có chuẩn bị các phần quà giành cho các độc giả đến mượn sách tại Thư viện bắt đầu từ ngày 20/04/2019.

Mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các đọc giả.

Thư viện STU