Mã Trường

Mã Trường
photo-239

VBPL khác

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Cơ khí

Cập nhật 08/06/2020 - 03:52:42 AM (GMT+7)

Ngày 21/05/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 48/QĐ-DSG-HCQT về việc Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Cơ khí Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Cụ thể: