Mã Trường

Mã Trường
photo-239

VBPL khác

Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Cập nhật 29/05/2020 - 01:06:30 AM (GMT+7)

Ngày 27/5/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ban hành quyết định số 54/QĐ-DSG-HCQT về việc thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Cụ thể: