Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ HỆ ĐẠI HỌC XD205, CAO ĐẲNG XD06, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XD307

Cập nhật 06/06/2009 - 06:11:01 PM (GMT+7)
(không có)

 THÔNG BÁO 1

Lịch kiểm tra giữa kỳ của Tiến sĩ Đỗ Đào Hải như sau:

 1. Lớp XD205-1 sáng thứ 5, ngày 11/6/2009 tại Văn phòng khoa Kỹ thuật công trình. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ.

 2. Lớp liên thông Đại học Khóa 3:

 • Do ThS. Lê Đức Tuấn và TS. Nguyễn Huy Gia hướng dẫn: Thứ 3, ngày 9/6/2009 tại Văn phòng khoa KTCT từ 18g đến 19g30.

 • Do ThS. Trần Thanh Loan và ThS. Khổng Trọng Toàn hướng dẫn: Thứ 7, ngày 13/6/2009 tại Văn phòng khoa KTCT từ 18g đến 19g30.

                                                                                                                                                          


THÔNG BÁO 2

Kính gửi: Sinh viên đang làm Luận văn tốt nghiệp hệ Đại học (XD205.1), Cao đẳng (XD06.1), Liên thông Đại học Khóa 3 (XD307.1,2,3,4,5,6).

V/v: KIỂM TRA GIỮA KỲ

 1. Lớp Đại học (XD205.1) và các sinh viên làm lại các khóa Đại học (kể cả liên thông Ngoài chính qui) do Tiến sĩ Đỗ Đào Hải kiểm tra.

 2. Lớp Cao đẳng (XD06.1)

  • Từ sinh viên thứ 1: Hồ Minh Ánh đến sinh viên thứ 25: Dương Trọng Tài trong danh sách đính kèm do Thạc sĩ Trần Tấn Quốc kiểm tra.

  • Từ sinh viên thứ 26: Nguyễn Thái Thạch đến sinh viên cuối cùng thứ 47: Nguyễn Quốc Vương do Thạc sĩ Phạm Quốc Lâm kiểm tra.

 3. Hệ Liên thông Đại học Khóa 3 (XD307.1,2,3,4,5,6)

THẦY, CÔ HƯỚNG DẪN

THẦY CÔ KIỂM TRA

ThS. Lê Đức Tuấn

TS. Nguyễn Huy Gia

ThS. Trần Thanh Loan

ThS. Khổng Trọng Toàn

TS. Đỗ Đào Hải

ĐT: 0913.901.109

ThS. Phạm Quốc Lâm

ThS. Trần Thạch Linh

TS. Trần Chương

ThS. Trần Tấn Quốc

ĐT: 0903.663.782

TS. Từ Phú Hưng

ThS. Nguyễn Quốc Thông

ThS. Phạm Quốc Lâm

ĐT: 0908.404.611

KS. Đặng Đình Minh

ThS. Phạm Trường Giang

ThS. Trần Bùi Quốc Ân

ĐT: 0903.504.645

ThS. Trần Bùi Quốc Ân

ThS. Võ Bá Tầm

ThS. Phạm Trường Giang

ĐT: 0982.520.168

ThS. Lê Văn Tâm

TS. Đỗ Đào Hải

ThS. Tạ Trung Hậu

ĐT: 0918.781.841

ThS. Trần Thị Thôn

ThS. Nguyễn Quang Huy

ThS. Huỳnh Văn Khanh

ĐT: 0903.322.650

ThS. Tạ Trung Hậu

TS. Võ Phán

ThS. Trần Công Lai

ĐT: 0989.506.629

ThS. Hà Công Huy

ThS. Ngô Vi Long

ThS. Đoàn Thị Anh Thủy

TS. Nguyễn Huy Gia

ĐT: 0906.006.535

ThS. Nguyễn Khắc Mạn

ThS. Huỳnh Văn Khanh

TS. Tạ Minh Nghi

ĐT: 0982.181.936

TS. Tạ Minh Nghi

ThS. Bạch Vũ Hoàng Lan

ThS. Trần Tấn Quốc

ThS. Nguyễn Quang Huy

ĐT: 0903.809.565

TS. Nguyễn Kinh Luân

GS,TS. Phan Ngọc Châu

ThS. Trần Quang Phú

ThS. Hà Công Huy

ĐT: 0903.970.578

ThS. Trần Thị Nguyên Hảo

ThS. Nguyễn Ngọc Tú

ThS. Trần Ngọc Bích

TS. Từ Phú Hưng

ĐT: 0918.264.128

TS. Nguyễn Văn Yên

ThS. Nguyễn Trí Dũng

ThS. Trần Công Lai

ThS. Đoàn Thị Anh Thủy

ĐT: 0988.102.025

 

 • GHI CHÚ QUAN TRỌNG:

 1. Thời gian Kiểm tra giữa kỳ từ ngày 7/6/2009 đến hết ngày 20/6/2009, sinh viên nào đến ngày 20/6/2009 không đến kiểm tra xem như bỏ làm Luận văn tốt nghiệp, sẽ bị xóa tên trong danh sách làm Luận văn tốt nghiệp.

 2. Thời gian và địa điểm kiểm tra, sinh viên tự liên hệ với thầy cô giáo.

 3. Khi đến kiểm tra sinh viên mang theo tất cả các phần đã làm từ thuyết minh, bản vẽ, các bản nháp.

 4. Các thầy, cô giáo xác nhận khối lượng đã đạt được của sinh viên do mình kiểm tra được bao nhiêu %, báo cáo nộp về Khoa trước ngày 21/6/2009.

 

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật