Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

MỞ LỚP KỸ NĂNG VI TÍNH HỆ HCĐH- XD307-306-305

Cập nhật 04/06/2009 - 06:55:39 PM (GMT+7)
(không có)

LỚP 1: HỌC VÀO SÁNG CHỦ NHẬT - THỜI GIAN: 8H - 11H30, BẮT ĐẦU 7/6/2009, HỌC PHÍ: 250.000Đ/SV (ĐÓNG VÀO BUỔI ĐẦU TIÊN CỦA LỚP HỌC). HỌC TẠI PHÒNG MÁY KHOA KTCT B110.

LỚP 2:  HỌC VÀO TỐI THỨ 3- THỜI GIAN: 18G-20G30, BẮT ĐẦU 9/6/2009, HỌC PHÍ: 250.000Đ/SV (ĐÓNG VÀO BUỔI ĐẦU TIÊN CỦA LỚP HỌC). HỌC TẠI PHÒNG MÁY KHOA KTCT B110.

KHÓA HỌC CHỈ ĐƯỢC TIẾN HÀNH KHI CÓ SỐ SINH VIÊN ĐĂNG KÝ > 15SV. CHỈ NHẬN TỐI ĐA 25SV/LỚP.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật