Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

V/v Truyền đạt kinh nghiệm "con đường tương lai" của người Kỹ sư

Cập nhật 28/05/2009 - 03:36:38 PM (GMT+7)
align="center">THÔNG BÁO

V/v Truyền đạt kinh nghiệm "con đường tương lai" của người Kỹ sư.

Thân mời tất cả sinh viên thuộc Khoa Kỹ thuật công trình, Điện-Điện tử, Cơ khí, tập hợp tại Hội trường A, lúc 14h, thứ Sáu, ngày 29/5/2009, để gặp gỡ Thạc sĩ Nguyễn Văn Hào (Chuyên gia Quản lý dự án ở Úc - London - New Zeland).

Các bạn sẽ được chuyên gia trao đổi, tư vấn về "Con đường tương lai" của người Kỹ sư.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật