Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

SINH VIÊN DO THẠC SĨ TRẦN THỊ THÔN & THẠC SĨ NGUYỄN QUANG HUY HƯỚNG DẪN LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC THẠC SĨ HUỲNH VĂN KHANH KIỂM TRA GIỮA KỲ

Cập nhật 08/06/2009 - 03:10:47 PM (GMT+7)
(không có)

SINH VIÊN LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP  ĐƯỢC THẠC SĨ HUỲNH VĂN KHANH KIỂM TRA GIỮA KỲ, SẼ GẶP THẦY VÀO THỨ 5, NGÀY 18/6/2009 TỪ 14G ĐẾN 2OG TẠI  VĂN PHÒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật