Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Phân công giáo viên hướng dẫn và tiến độ làm Đồ án tốt nghiệp HK1_NH 2022-2023

Cập nhật 01/10/2022 - 05:11:22 PM (GMT+7)

Sinh viên cần đọc kỹ Thông báo thực hiện Đồ án tốt nghiệp và thực hiện theo đúng thông báo. 

Thông báo thực hiện Đồ án tốt nghiệp

Danh sách phân công Đồ án tốt nghiệp


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật