Mã Trường

Mã Trường

Học tập và NCKH

TB kết quả phúc khảo điểm thi Lớp 6 Bài LLCT & 4 Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh đợt Tháng 3.2010

Cập nhật 11/05/2010 - 08:16:07 PM (GMT+7)
Thực hiện chương trình công tác năm học 2009 – 2010; Căn cứ kế hoạch hoạt động Tháng thanh niên năm 2010. BCH Đoàn trường đã tổ chức “Lớp học 06 bài học Lý luận Chính trị & 04 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh” bắt buộc dành cho đoàn viên năm học 2009 – 2010 vào ngày 21 và 28/03/2010. Sau khi thông báo Kết quả có tổng cộng 109 bạn nộp đơn phúc khảo, sau khi xem xét Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo kết quả phúc khảo cụ thể như sau: 

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật