Mã Trường

Mã Trường

Học tập và NCKH

TB Kết quả Lớp học 6 Bài lý luận chính trị & 4 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh Tháng 3.2010

Cập nhật 27/04/2010 - 05:48:45 PM (GMT+7)
Thực hiện chương trình công tác năm học 2009 – 2010; Căn cứ kế hoạch hoạt động Tháng thanh niên năm 2010. BCH Đoàn trường đã tổ chức “Lớp học 06 bài học Lý luận Chính trị & 04 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh” bắt buộc dành cho đoàn viên năm học 2009 – 2010 vào ngày 21 và 28/03/2010. Nay đã có kết quả đợt học tập Văn phòng Đoàn trường thông báo tới các bạn đoàn viên cụ thể như sau:

<

 1. Kết quả: được dán tại bảng tin Đoàn trường (trước phòng C302) và đăng tải trên Website Trường www.stu.edu.vn/Đoànthể/Đoànthanhniên/tintứchoạtđộng) từ ngày 18/04/2010 đến 07/05/2010.

2. Thời gian chỉnh sửa, giải quyết khiếu nại: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/05/2010 các bạn sinh viên có sai sót hoặc khiếu nại đề nghị viết đơn gửi VP Đoàn trường để được sử lý (Sau thời gian trên Đoàn trường không chỉnh sửa và giải quyết khiếu lại, nếu có sai sót đề nghị các bạn ĐVTN học lại vào năm sau).

3. Cấp Giấy chứng nhận: Kể từ ngày 07/05/2010 Đoàn trường bắt đầu phát Giấy chứng nhận cho các bạn được xếp loại từ Trung Bình trở lên (đi học đầy đủ có làm bài kiểm tra đạt từ 4.5 điểm trở lên) đề nghị Bí thư/Lớp trưởng các lớp liên hệ VP Đoàn để nhận Giấy Chứng nhận cho các bạn Đoàn viên tại chi Đoàn mình.

Ban Chấp hành Đoàn trường trân trọng thông báo. 

Kết quả 6 Bài LLCT khoa Quản Trị Kinh Doanh

Kết quả 6 Bài LLCT Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

Kết quả 6 Bài LLCT khoa Công Nghệ Thông Tin

Kết quả 6 Bài LLCT khoa Kỹ Thuật Công Trình

Kết quả 6 Bài LLCT khoa Điện - Điện Tử

 

Kết quả 6 Bài LLCT khoa Design 

 

Kết quả 6 Bài LLCT Khoa Cơ Khí 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật