Mã Trường

Mã Trường

Học tập và NCKH

TB V/v Thay đổi lịch học lớp "6 Bài Lý Luận Chính Trị & 4 chuyên đề TT HCM"

Cập nhật 11/03/2010 - 02:43:55 AM (GMT+7)
Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên 2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Chấp hành Đoàn trường tiến hành tổ chức lớp học "6 Bài Lý Luận Chính Trị & 4 Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh" vào thời gian dự định: 02 ngày 07&14/03/2010. Nhưng do một số lí do vì điều kiện sử dụng phòng (Trong thời gian trên có lịch thi của hệ Hoàn Chỉnh Đại Học) nêm Ban Chấp Hành Đoàn Trường thông báo tới toàn thể các chi Đoàn V/V Thay đổi lịch học, cụ thể như sau:

- Thời gian mở lớp:

- Đợt 1: Dành cho Sinh viên năm nhất khoa QTKD và Sinh viên các khoa, khóa năm 2,3,4 học lại.

+ Thời gian: 07h30 - 17h00 ngày 21/03/2010 (Chủ nhật).

+ Địa điểm: Hội trường A + Phòng C506.

- Đợt 2: Dành cho Sinh viên năm nhất các khoa còn lại (trừ khoa QTKD đã học)

+ Thời gian: 07h30 - 17h00 ngày 28/03/2010 (Chủ nhật).

+ Địa điểm: Hội trường A + Phòng C307 + C506 + A410.

Vui lòng tham khảo lịch hoạt động Tháng Thanh Niên 2010 tại đây.

NOTE: Đ/c Bí thư hoặc lớp trưởng các lớp liên hệ VP Đoàn (Phòng C302) nhận tài liệu cho các bạn ĐV tham dự lớp học từ ngày ra thông báo đến hết ngày: 17/03/2010


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật