Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc bố trí thêm cổng và đường vào hầm xe

Cập nhật 27/05/2024 - 05:11:40 PM (GMT+7)

Để thuận lợi cho việc lưu thông nội bộ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, từ ngày 27/05/2024, nhà trường bố trí thêm cổng vào hầm xe mới, có đính kèm sơ đồ quy hoạch giao thông nội bộ. Xem chi tiết thông báo:


Tin Nổi Bật