Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên - Đợt 5 - Năm học 2020-2021

Cập nhật 06/01/2021 - 08:42:06 AM (GMT+7)

Nhà trưởng thông báo về việc thực hiện thu BHYT & BHTN đợt 5 - Năm học 2020 - 2021. Chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật