Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Thông báo về việc đăng ký BHYT và BHTN đợt 1 năm học 2022 - 2023

Cập nhật 24/08/2022 - 05:46:41 PM (GMT+7)

Nhà trường thông báo về việc thực hiện đăng ký bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tai nạn (BHTN) đợt 1 đối với sinh viên như sau:

- BHYT: 563.220 đồng (12 tháng từ 1/10/2022 - 30/9/2023).

- BHTN: 30.000 đồng/sinh viên/năm hoặc 45.000 đồng/sinh viên/năm (12 tháng từ 1/10/2022 - 30/9/2023).

Thời gian đăng ký: từ ngày 06/9/2022 đến ngày 23/9/2022

Tại: Phòng Hành chính - Quản trị (A101)

Chi tiết thông báo: 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật