Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Những nội dung quan trọng dành cho Tân sinh viên STU khóa 2021.

Cập nhật 12/10/2021 - 02:22:29 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo những nội dung quan trọng dành cho các bạn Tân sinh viên vào đầu năm học mới, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông báo tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2021 - 2022 xem chi tiết tại đây.

2. Nội dung Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa dành cho tân sinh viên khóa 2021 xem chi tiết tại đây.

- Lễ đón tân sinh viên Khoa Cơ khí, Khoa Điện - Điện tử, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Kỹ thuật Công trình và Khoa Design được tổ chức online trên Zoom meeting

- Lễ đón tân sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin và  Khoa Quản trị Kinh doanh được tổ chức online trên Onmeeting

- ID meeting và passcode phòng Sinh hoạt lớp với Cố vấn học tập, sinh viên xem trên Cổng thông tin đào tạo vào ngày 16/10/2021, chọn mục 'Xem TKB'

3. Kiểm tra tiếng anh đầu khóa

- Lịch kiểm tra tiếng anh đầu khóa xem chi tiết tại đây.

Sinh viên xem chi tiết văn bản số 152-21/TB-DSG-ĐT ngày 20/08/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn về việc Hướng dẫn tổ chức đánh giá môn học/học phần theo phương thức trực tuyến để thực hiện các bước theo quy định xem chi tiết tại đây.

4. Niên giám năm học 2021 - 2022 xem chi tiết tại đây

5. Sinh viên cung cấp thông tin theo form mẫu, đính kèm ảnh cỡ 3x4 (làm thẻ sinh viên) (đặt tên file là mã số sinh viên_Ví dụ: DH12100000), đính kèm hình chụp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 (đặt tên file là mã số sinh viên_KQT_Ví dụ: DH12100000_KQT) xem chi tiết tại đây.

6. Các hướng dẫn

- Thông báo v/v Cấp thẻ sinh viên, mã số sinh viên, tài khoản đăng nhập vào Cổng thông tin đào tạo và thư điện tử với tên miền của trường để sinh viên sử dụng trong quá trình học tập tại trường xem chi tiết tại đây.

- Hướng dẫn sinh viên sử dụng Cổng thông tin đào tạo xem chi tiết tại đây.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom và đăng nhập vào Zoom meeting xem chi tiết tại đây.

Tóm tắt hướng dẫn sinh viên tham dự kỳ thi học kỳ theo phương thức trực tuyến xem chi tiết tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật