Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Thông báo v/v Thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên Đợt 6 - Năm học 2020 - 2021

Cập nhật 02/03/2021 - 07:21:24 AM (GMT+7)

Nhà trường thông báo về việc thực hiện thu bảo hiểm y tế (BHYT) & bảo hiểm tai nạn (BHTN) đợt 6 - năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên, chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật