Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

STU thông báo về việc đăng ký tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới và Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2021.

Cập nhật 26/02/2021 - 03:16:37 AM (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho thanh thiếu niên Việt Nam hiện đang học tập trong các trường THCS, THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học tại Việt Nam có độ tuổi từ 13 - 22 tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng và kỹ năng thiết kế đồ họa theo tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu niên và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) thông báo đến sinh viên toàn Trường về việc đăng ký tham gia Cuộc thi "Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới và Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới năm 2021" do Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và IIG Việt Nam tổ chức. Nội dung cụ thể như sau:

Nội dung và thể lệ Cuộc thi xem tại đây.

Các Khoa lập danh sách sinh viên đăng ký theo từng nội dung thi và gửi về Phòng QLKH&SĐH trước ngày 17/3/2021, Phòng QLKH&SĐH tổng hợp và trình Hiệu trưởng các thủ tục đăng ký tiếp theo.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Xem chi tiết kế hoạch Cuộc thi tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật