Mã Trường

Mã Trường

Đoàn thanh niên & Hội sinh viên

Các Trang Thông tin Chính thống

Cập nhật 27/09/2020 - 04:38:07 PM (GMT+7)

Bạn có biết tất tần tật các Fanpage của các Khoa Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn chưa??? Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các Trang thông tin chính thống của các Khoa, CLB – Đội – Nhóm nhé.

Fanpage Đoàn – Hội Sinh viên Trường:

- Nhiệt Huyết Trẻ STU: https://www.facebook.com/nhiethuyettrestu

Fanpage Các Khoa:

- Đoàn - Hội Khoa Điện - Điện Tử: https://www.facebook.com/doanhoiddtstu/


- Trang thông tin khoa Kỹ Thuật Công Trình: https://www.facebook.com/kythuatcongtrinhstu/ 

- Đoàn - Hội Khoa Cơ Khí STU: https://www.facebook.com/doanhoikhoacokhi.stu/


- Bản tin khoa Design: https://www.facebook.com/designfacultystu/

- Đoàn - Hội Khoa Quản Trị Kinh Doanh: https://www.facebook.com/doanhoi.qtkd.stu/

- Truyền Thông IT: https://www.facebook.com/truyenthongitcntt/

- Đoàn - Hội khoa Công Nghệ Thực Phẩm: https://www.facebook.com/doanhoikhoacntp.stu/

------------------------------------------------------

Fanpage Các CLB – Đội – Nhóm:

- STU TV (kênh Giải trí dành cho Sinh viên): https://www.facebook.com/stutv/

- Ban Hỗ trợ và Tư vấn Sinh viên: https://www.facebook.com/banhotrotuvan.stu/

- Câu lạc bộ Tọa Độ Xanh STU: https://www.facebook.com/CLBToaDoXanh/

- Câu lạc bộ Guitar STU: https://www.facebook.com/guitarclub.stu/

- Câu lạc bộ Khởi Nghiệp STU: https://www.facebook.com/khoinghiepsangtaostu/

- Câu lạc bộ Sáng tạo STU: https://www.facebook.com/S%C3%A1ng-T%E1%BA%A1o-Club-STU-329267517201084/

- Câu lạc bộ Võ Vovinam:

- Câu lạc bộ Văn nghệ Xung kích:

- Câu lạc bộ Bóng Rổ:

- Câu lạc bộ Bóng Đá: 

- Câu lạc bộ Bóng chuyền: 

 

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật