Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Cập nhật 22/09/2020 - 08:32:12 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 553/KH-BGDĐT ngày 09/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2020, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức thông tin và triển khai cuộc thi cho sinh viên STU cụ thể như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật