Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Thông báo v/v tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" giữa khóa, cuối khóa năm học 2020 - 2021.

Cập nhật 28/08/2020 - 07:35:59 AM (GMT+7)

Ngày 26/8/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ra thông báo số 198/TB-DSG-CTSV v/v tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" giữa khóa, cuối khóa năm học 2020 - 2021, nội dung như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 07/9/2020 đến 12/9/2020.

2. Hình thức: TRỰC TUYẾN, không học tập trung tại Hội trường.

3. Đối tượng: Tất cả sinh viên hệ chính quy tập trung của STU (Đại học khóa 2017, 2018, 2019 và Cao đẳng 2018).

4. Nội dung:

 

 

5. Các kênh thông tin:

- Weebsite STU: www.stu.edu.vn

- Fanpage STU: Đại học Công nghệ Sài Gòn - SaiGon Technology University

- Fanpage Phòng Công tác Sinh viên STU: Phòng Công tác Sinh viên - ĐH Công nghệ Sài Gòn

6. Lưu ý:

- Sinh viên tham gia học đầy đủ các chuyên đề và thực hiện điểm danh theo hướng dẫn ở mỗi chuyên đề.

- Kết thúc Tuần sinh hoạt công dân, sinh viên sẽ làm bài thu hoạch chương trình "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2020 - 2021: Sinh viên đăng nhập trang ctsv.stu.edu.vn để làm bài thu hoạch từ ngày 21 - 25/9/2020.

- Sinh viên không tham gia học đầy đủ và không làm bài thu hoạch sẽ bị xử lý theo quy định chung của Nhà trường.

Xem chi tiết thông báo tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật