Mã Trường

Mã Trường

Lịch Thi

Lịch thi lần 1 các môn học tổ chức trong học kỳ 2 (2019 - 2020) hệ liên thông đại học chính quy các khóa - Ngành Kỹ thuật xây dựng

Cập nhật 10/08/2020 - 08:54:25 AM (GMT+7)
  1. Lịch thi lần 1 giai đoạn 3 học kỳ 1 liên thông đại học khóa 15 (2019 - 2021) và các khóa cũ học lại (xem chi tiết)
  2. Lịch thi lần 1 giai đoạn 1 học kỳ 2 liên thông đại học khóa 15 (2019 - 2021) và các khóa cũ học lại (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật