Mã Trường

Mã Trường

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT, ngày 29/11/2013, ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Cập nhật 29/11/2013 - 10:40:09 AM (GMT+7)

Các Nội Dung Liên Quan


Tin Nổi Bật