Mã Trường

Mã Trường

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD, ngày 31/12/2020, hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Cập nhật 31/12/2020 - 10:59:58 AM (GMT+7)

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD, ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo.

Xem chi tiết Công văn + Phụ lục.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật