Mã Trường

Mã Trường

VBPL về NCKH

Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Cập nhật 13/05/2020 - 09:58:26 AM (GMT+7)

Ngày 15/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP về việc Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.


Tin Nổi Bật