Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Thông báo nhận hình trao bằng tốt nghiệp năm 2017

Cập nhật 22/10/2017 - 08:57:06 PM (GMT+7)

Ngày 20/10/2017, Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2017. Các sinh viên đã chụp hình lúc nhận bằng tốt nghiệp muốn nhận file hình vui lòng theo dõi trên website trường thông tin hướng dẫn nhận hình.

Dự kiến hình sẽ có vào thứ 2 (23/10/2017) hoặc thứ 3 (24/10/2017).


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật