Tin Sinh Viên

In

STU ban hành Quy định về công tác y tế học đường của sinh viên

Cập nhật 15/09/2017 - 09:03:50 AM (GMT+7)

Ngày 31/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-DSG-CTSV về việc ban hành Quy định về công tác y tế học đường của sinh viên trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.


d5969c7b4188afe31755f9d9741d95b9.jpg

7420098791c5849970083e68c61049d5.jpg

a99b54fbccd319dbb877c4e6f553fec0.jpg

1224dd85f58737bfeb9b30d1886548bf.jpg

e8b2bbb36ebb04dbfe2e1bafe857ba35.jpg

e5aa3a5c13c311a4670ec2dc6dbff2e4.jpg

4c45046368675aafc61a5eb962689688.jpg

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS