Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Thông báo "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" đầu khóa năm học 2017 - 2018

Cập nhật 24/08/2017 - 03:24:46 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trân trọng thông báo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên" đầu khóa năm học 2017 - 2018 và lịch học tổng thể:

- Thời gian: từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017

+ Buổi sáng: từ 7h30' đến 11h30'

+ Buổi chiều: từ 13h30' đến 17h00'

- Đối tượng: Tất cả sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học khóa 2017

HL - P. QLKH & SĐH.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật