Mã Trường

Mã Trường

Tin Đào Tạo

Thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 13/06/2017 - 08:55:59 AM (GMT+7)

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm.

b0a4f8ab1f7bd2ef1be3524716d8d577.jpg

f6bc9b6f890bfa47fd054002171995a6.jpg


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật