Tin Sinh Viên

In

STU ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy

Cập nhật 11/10/2016 - 10:53:33 AM (GMT+7)

Ngày 07/09/2016, Hiệu trưởng Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn ký Quyết định số 252/QĐ-DSG-CTSV ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

Quy chế được biên soạn dựa trên Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Quy chế được áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy đang theo học tại Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn.

Quyết định ban hành Quy chế (vui lòng xem tại đây)

Nội quy chi tiết về Quy chế (vui lòng xem tại đây)

Các Nội Dung Liên Quan


Một Số Hình Ảnh

Xem Tất Cả
photo-178
photo-106
photo-99
photo-100
photo-101
photo-76

Thông Tin

VIDEO CLIPS